OMNIA CONANDO DOCILIS SOLLERTIA VINCIT

Orgelbyggerhuset i Højby er et af landets mindste orgelbyggerier. Til hverdag er det en énmandsvirksomhed, men når større opgaver kræver det bliver der indkaldt ekstra mandskab. Olav Haugland, født 1949, udgik fra Sct. Annæ Gymnasium i 1966. I perioden 1966-1971 stod han i mesterlære som orgelbygger på Frederiksborg Orgelbyggeri hvor han hovedsagelig var beskæftiget med intonation og restaurering. Disse interesser forfulgtes sidenhen ved en ansættelse hos Th. Frobenius & Sønner i årene 1972-1976 og ved studier i udlandet. Efter grundlæggelse af eget værksted i 1976 har han foretaget adskillige restaureringer og rejst i udlandet for at studere 17- og 1800 tals orgler samt restaureringsteknikker.

Olav Haugland har uddannet sig i mange retninger, bl.a. som organist og musikfolklorist og sideløbende med instrumentbygningen virker han som foredragsholder, klaverstemmer, organist og forfatter. De vidtspændende kulturhistoriske interesser har gjort det naturligt for ham at specialisere sig i dokumentation og restaurering af historiske orgler. Den internationale debut fik han i 1993 med restaureringen af det 152 år gamle Marcussen & Reuter- orgel i Bregentved Slotskapel. Senere fulgte TV- båndværkstedet restaureringen af Benjamin Wulff- orgelet i Ledreborg Slotskapel. Olav Haugland har netop afsluttet restaureringen af et 1700- tals orgel i Dragsholm Slotskapel.

Opmåling af historisk pibemateriale med orgelhistorikeren Ole Olesen